Stichting Dodenherdenking Leiden

 

...een volk dat voor tirannen zwicht,

zal meer dan lijf en goed verliezen,

dan dooft het licht.

 

H.M. van Randwijk
(1909 -1966)

Herdenking 2023

UITNODIGING EN PROGRAMMA

 HERDENKING

 BIJ HET MILITAIR OORLOGSMONUMENT

 AAN HET HAAGSCHE SCHOUW TE LEIDEN

 DONDERDAG 4 MEI 2023, 15.00 UUR

 

PROGRAMMA

  

15.00 uur Aanvang herdenking

 Appèl

 Welkomstwoord

 door de heer Ton Kohlbeck, voorzitter van de Stichting Dodenherdenking Leiden

 

Gedicht

 voorgedragen door de heer Rens Heruer, secretaris van de Stichting Dodenherdenking Leiden

 

Voorlezen van de namen van de gesneuvelden

 

Muziek

 

Herdenkingstoespraak

door drs. Henri Lenferink, burgemeester van Leiden

Henri Lenferink

 

Taptoe

 

Twee minuten stilte Wilhelmus (twee coupletten)

 

Bloemlegging Defilé

 

Muzikale medewerking wordt verleend door de Band of Liberation o.l.v. Simon Dubbelaar

BOL 

Toelichting

 

Tijdens de 'Slag om de Residentie' in de meidagen van 1940 was de brug over de Rijn aan het Haagsche Schouw een strategisch punt op de weg naar Den Haag, zetel van de regering en verblijfplaats van de Koninklijke Familie.

 

De brug - toen nog op de grens van de vier gemeenten Oegstgeest, Leiden, Voorschoten en Valkenburg ZH - werd snel bezet door Duitse luchtlandingstroepen en parachutisten die op en om het vliegveld Valkenburg waren geland.

 

Bij de aanvallen tegen de Duitse bezetters van de brug - ingezet door merendeels ongetrainde, onervaren en pas net onder de wapenen geroepen jonge militairen - sneuvelden 51 soldaten.

 

Ook bij de gevechten rond en om het vliegveld en het dorp Valkenburg was de prijs hoog: hier sneuvelden 95 militairen.

 

Door de inzet van al deze militairen werd verhinderd dat de residentie door de Duitsers kon worden bezet en de regering gevangen werd genomen.

 

Zowel de brug aan het Haagsche Schouw als het vliegveld Valkenburg werd op de vijand heroverd.

 

Op 26 april 1941 werden bij het inmiddels opgerichte monument voor de eerste maal de militairen herdacht die bij al deze gevechten zijn gesneuveld. Bijzonder was dat de bezetter deze herdenking toestond. Gezongen werd door de Christelijke Oratorium Vereniging Ex Animo en er werd gespeeld door het muziekkorps Werkmans Wilskracht. Sindsdien heeft bijna ononderbroken jaarlijks een herdenking bij dit oorlogsmonument plaatsgevonden.

 

Tot 1970 werden deze bijeenkomsten verzorgd door de Herdenkingscommissie van het 11e Depot Bataljon. Sinds 1971 werden de herdenkingen op Hemelvaartsdag georganiseerd door leden van het 4e Regiment Infanterie. Na enkele jaren afwezigheid van een herdenking nam in de jaren tachtig de afdeling Leiden en omstreken van de Bond van Wapenbroeders in samenwerking met de gemeente Leiden de draad weer op. In overleg met de betrokkenen en de medewerkende instanties werd besloten de herdenking permanent te verplaatsen van Hemelvaartsdag naar 4 mei om 15.00 uur, de middag voorafgaande aan de Nationale Dodenherdenking.

 

Thans wordt de herdenking aan het Haagsche Schouw georganiseerd door de Stichting Dodenherdenking Leiden.

Gepubliceerd door: ICT4Free