Stichting Dodenherdenking Leiden

 

...een volk dat voor tirannen zwicht,

zal meer dan lijf en goed verliezen,

dan dooft het licht.

 

H.M. van Randwijk
(1909 -1966)


DODENHERDENKING

voor hen die vielen voor vrijhéid en recht

"Bij deze herdenking worden alle burgers en militairen herdacht, die sinds het uitbreken van de tweede wereldoorlog tot op heden -wanneer of waar ook ter wereld- in het belang van het koninkrijk

of tijdens vredesmissies van internationale organisaties zijn gevallen dan wel door oorlogshandelingen en terreur zijn omgekomen."

zondag 4 mei 2008 des avonds in de Marekerk te Leiden

aanvangstijd 19.00 uur

.". ,


programma

inleidend orgelspel

door Joop Brons

openingswoord

door de heer drs. H.J.J. Lenferink burgemeester van Leiden

• _ samenzang

door alle aanwezigen staande mee te zingen

Wilt heden nu treden

Wilt heden nu treden voor God den Heere, Hem bovenal loven van herten seer.

End' maken groot sijns lieven naemens eere Die daer nu onsen vijant slaet terneer.

Ter eeren ons Heeren, wilt al uw dagen, Dit wonder bijzonder gedencken toch:

Maeckt U, 0 mensch! voor God steeds wel te dragen Doet yder recht en wacht U voor bedrog.

Bid, waket en maket, dat g' in bekoring, End, 't quade met schade toch niet en valt. U vroomheyt brengt de vijant tot verstoring. Al waer sijn rijck nog eens sa sterk bewalt.


muzikale omlijsting

Nico van der Meel, tenor lan Gaukroger, piano

Elegie 1939, Elegie 11

An die Nachgeborenen I en 1/1

herdenkingsrede


 

Hanns Eisier (1898-1962) Bertolt Brecht


 


door J.C.H.Blom historicus.

muzikale omlijsting


 


leh wandte mieh und sahe (uit 'Vier ernste Gesänge")

Utanei


 

Johannes Brahms (1833-1897)

Prediker 4: 1-3

Franz Schubert (1797-1828)

Joh. Georg Jacobi


samenzang

door alle aanwezigen staande mee te zingen

Wilhelmus


 


Wilhelmus van Nassauwe ben ik van Duitse bloed den vaderland getrouwe blijf ik tot in den dood een Prinse van Oranje ben ik, vrij onverveerd

de Koning van Hispanje heb ik altijd geëerd.

einde

uitleidend orgelspel

door Jaap Brons


 

Mijn schild ende betrouwen zijt gij, 0 God, mijn Heer,

op U zo wil ik bouwen, verlaat mij nimmermeer.

Dat ik doch vroom mag blijven, uw dienaar t'aller stond,

de tirannie verdrijven

die mij mijn hart doorwondt.


 


collecte aan de uitgang i.v.m. de kosten van de herdenking.

I

direct aansluitend aan de bijeenkomst in de Marekerk zal de stille tocht een aanvang nemen, vanaf de Mare, voor de kerk, naar het Bevrijdingsmonument bij molen de Valk. Vertrek 19.45 uur.

Bij het monument zal de herdenking muzikaal omlijst worden door de Brassband Warmond o.l.v. Gerhart Drijvers.

organisatie: Stichting Doodenherdenking Leiden

Mededeling

Gezien de ervaring van de laatste jaren willen wij u vriendelijk verzoeken aan een rustig en waardig verloop van de Stille Tocht bij te dragen.

Gepubliceerd door: ICT4Free