Stichting Dodenherdenking Leiden

 

...een volk dat voor tirannen zwicht,

zal meer dan lijf en goed verliezen,

dan dooft het licht.

 

H.M. van Randwijk
(1909 -1966)

DODENHERDENKING

voor hen die vielen voor vrijheid en recht

"Bij deze herdenking worden alle burgers en militairen herdacht, die sinds het uitbreken van de tweede wereldoorlog tot op heden -wanneer of waar ook ter wereld- in het belang van het koninkrijk

of tijdens vredesmissies van internationale organisaties zijn gevallen dan wel door oorlogshandelingen en terreur zijn omgekomen."

Maandag 4 mei 2009 des avonds in de Marekerk te Leiden

aanvangstijd 19.00 uur


programma

inleidend orgelspel

door Joop Brons

welkom

door de heer Ton Kohlbeck,

voorzitter van de Stchting Doodenherdenking Leiden

openingswoord

door de heer drs. H.J.J. Lenferink burgemeester van Leiden

samenzang

door alle aanwezigen staande mee te zingen

Wilt heden nu treden

Wilt heden nu treden voor God den Heere, Hem bovenal loven van herten seer.

End' maken groot sijns lieven naemens eere Die daer nu onsen vijant slaet terneer.

Ter eeren ons Heeren, wilt al uw dagen, Dit wonder bijzonder gedencken toch:

Maeckt U, 0 mensch! voor God steeds wel te dragen Doet yder recht en wacht U voor bedrog.

Bid, waket en maket, dat g' in bekoring, End, 't quade met schade toch niet en valt. U vroomheyt brengt de vijant tot verstoring. Al waer sijn rijck nog eens sa sterk bewalt.


muzikale omlijsting

Jeugdkoor van de Muziekschool Leiden. o.l.v. Wim de Ru.


 


Sta bat Mater

Shalom aleichem

Hevenu shalem

herdenkingsrede


 

G.S. Pergolesi (1710 -1736)

uit Israël, zetting van Gil Adema

uit Israël, zetting Gerhard Deutschmann


 


door Mw. Els van Eijck van Heslinga,

voorzitter van de 3 October Vereeniging Leiden.

muzikale omlijsting


 


Bird song

Into the West


 

Tekst van een kind uit kamp Theresienstadt (1944)

Muziek Paul Read

Tekst en muziek Fran Walsh, Howard Shore en Annie Lennox


samenzang

door alle aanwezigen staande mee te zingen

Wilhelmus


 


Wilhelmus van Nassauwe ben ik van Duitse bloed den vaderland getrouwe blijf ik tot in den dood een Prinse van Oranje ben ik, vrij onverveerd

de Koning van Hispanje heb ik altijd geëerd.

einde

uitleidend orgelspel

.~ door Joop Brons


 

Mijn schild ende betrouwen zijt gij, 0 God, mijn Heer,

op U zo wil ik bouwen, verlaat mij nimmermeer.

Dat ik doch vroom mag blijven, uw dienaar t'aller stond,

de tirannie verdrijven

die mij mijn hart doorwondt.


 


collecte aan de uitgang i.v.m. de kosten van de herdenking.

I

direct aansluitend aan de bijeenkomst in de Marekerk zal de stille tocht een aanvang nemen, vanaf de Mare, voor de kerk, naar het Bevrijdingsmonument bij molen de Valk. Vertrek 19.45 uur.

Bij het monument zal de herdenking muzikaal omlijst worden door de Brassband Warmond o.l.v. Gerhart Drijvers.

organisatie: Stichting Doodenherdenking Leiden

Mededeling

Gezien de ervaring van de laatste jaren willen wij u vriendelijk verzoeken aan een rustig en waardig verloop van de Stille Tocht bij te dragen.

 

Gepubliceerd door: ICT4Free